Anke Land

Anke Land - De Nieuwe Gang
Anke Land, Tekening, 2006

Mensen in een run van leven naar dood. Ik pak ze en zet ze in een bevroren beweging neer.

Portretten die hiervan getuigen, teken ik met lijnen die een scheiding maken tussen licht en donker, tussen toekomst en herinnering. Hun indringende blik is onontkoombaar. Hen ontgaat niets.