ANBI status

ANBI:

Stichting Gang en Tuin (beheert Galerie De Nieuwe Gang) is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status kunt u op de website van de belastingdienst bekijken.

Stichting Gang en Tuin
RSIN: 805919065
Adres: Kloosterstraat 7
Postcode: 6641 KW Beuningen
Mailadres: info@denieuwegang.nl

Doel/Ambitie:

Het doel of wel de ambitie van Stichting Gang en Tuin is het tonen van uitingen omtrent de (beeldende) kunst. Het ontstaan van- , de belangstelling voor- , de meningsvorming over- en het functioneren in de samenleving van – de kunsten staan hierin centraal. Door het organiseren van culturele evenementen, exposities en manifestaties zal, in zowel de expositieruimte als de tuin gelegen in Beuningen,  eerder genoemd doel verwezenlijkt worden. Stichting Gang en Tuin zal door middel van Galerie De Nieuwe Gang de huidige en volgende generaties beeldende kunstenaars voor een zo groot mogelijk publiek zichtbaar maken.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De hoofd doelstelling van Galerie De Nieuwe Gang is het organiseren van exposities waarin zowel jonge talentvolle als de gesettelde, professionele kunstenaar de mogelijkheid geboden wordt zijn/haar kunstuitingen laten zien aan een wat breder publiek. Experimentele en vernieuwende thema’s, maatschappij kritische uitingen cq maatschappij kritisch engagement worden kansen geboden, waarbij kwaliteit en niveau bewaakt blijven. Verbreding en intensiveren van activiteiten van de Stichting Gang en Tuin worden gerealiseerd door de volgende doelen:

  • onderdeel worden van een breder cultureel aanbod
  • het aantal evenementen zoals dichtersfestival uitbreiden
  • deelnemen aan kunstroute Beuningen
  • permanente expositie ruimtelijk werk in de tuin van Stichting Gang en Tuin
  • filmvertoningen/concerten organiseren in de tuin
  • samenwerken met stichtingen en instellingen in de omgeving om het publiek bereik te vergroten
  • Artist in Residence in het ‘lemen/tuin huis’ in de tuin

Bestuursleden/Beloningsbeleid:

  • Casper ter Heerdt – Voorzitter
  • Cobi van Hemmen – Penningmeester/secretaris
  • Sonja Hillen – Bestuurslid

De bestuursleden van Stichting Gang en Tuin verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De bestuursleden proberen we waar mogelijk een vergoeding te geven voor gemaakte onkosten. Helaas lukt dit niet altijd.

———————————————————————————————————————————- Cijfers Stichting Gang en Tuin 2014:

2015:

2016:

2017

2018

2019

2020

2021

2022