Ari van Damme

Ari van Damme - Mute - De Nieuwe Gang
Ari van Damme, Mute, installatie, 2002

Ari van Damme is sinds een aantal jaren bezig met het maken van objecten en installaties. Net zoals eerder in zijn schilderijen ligt aan zijn ruimtelijk werk een hang naar tijdloosheid ten grondslag:’Ik probeerde vooral door middel van elementen als herhaling en ritme de weerstand tegen de tijd te vergroten.” Maar voor hem is het bij ruimtelijk werk mogelijk om op een meer letterlijke manier uiting te geven aan datgene wat hem als kunstenaar bezig houdt: de mens die ingekapseld in het aardse bestaan toch onophoudelijk op zoek blijft naar het hogere.