Chris Ros

sized_chris rosDaar waar het water het land kust, daar waar het wemelt van weemoed en verlangen. Dat is vanaf het allereerste begin mijn leidmotief.

Ik ben een ‘beeldhouwer’ die lijnen trekt om deze gemoedstoestand en werk vanuit dit thema in verschillende disciplines en met diverse materialen.