Cor Knops

Cor Knops - De Nieuwe Gang
Cor Knops, Sculptuur, 2009

Cor Knops, schilder, is getrouwd en woont en werkt in Beuningen, Gld.
Thema’s en onderwerpen in de werken van Cor Knops:
1999 schreef ik over mijn werk:…ik teken en schilder het “cultuurlandschap”, m.a.w. datgene wat de mens met het landschap heeft gedaan, dan wel zou kunnen doen, ofwel het ingerichte en mogelijk in te richten landschap.
…ik houd me bezig met een fictieve planologische benadering van de te bouwen of gebouwde omgeving.
Het werk kenmerkt zich door eenvoudige vormen. Vormen afgeleid van onderwerpen als:

  • gevelwanden, bouwputten, trappen, hekwerken, plaveisels, etc. tot technische symbolen toe, of details uit bovengenoemden.
  • zoals ook een plattegrond of fundament bruikbaar kan zijn in het werk van cor knops.
  • veelal bepalen geometrische vormen, de textuur en gelaagdheid van de verf, het uiterlijk van de werken.

Enerzijds oogt het werk ingetogen en sober door de keuze van vorm en kleur, anderzijds zijn de werken door keuze van vorm en kleur het tegenovergestelde hiervan.
in feite is het werk van knops hoofdzakelijk voorstellingsloos ofwel, “es gibt keinen anderen Inhalt als den der im Sichtbaren liegt”. Knops’ werk wordt gezien als een contemporaine benadering van tradities uit de vorige eeuw, onder andere de fundamentele, concrete en constructieve stromingen. In de werken leest u het bovenstaande en niet meer dan dat.