Gerdien Kroes

Gerdien Kroes - De Nieuwe Gang
Gerdien Kroes, schilderij, 2004

De schilderijen van Gerdien Kroes worden bevolkt door menselijke en dierlijke figuren, geplaatst in een summier aangegeven landschap of ruimte. Het zijn geen portretten van in werkelijkheid bestaande personen of dieren. Toch hebben de figuren een eigen karakter en is er iets af te lezen over de toestand waarin zij verkeren. Het is niet altijd duidelijk wat de relatie van de figuren t.o.v. elkaar is. Soms zijn ze alleen maar aanwezig, een andere keer zijn ze in bweging of bezig met een handeling. Elk figuur heeft specifieke kenmerken qua lichaamsbouw en verschijning.