Judith Stolker

Judith Stolker - De Nieuwe Gang
Judith Stolker, Schildering, 2006

De poëzie van het alledaagse

Scheppen is voor mij vooral puzzelen en ordenen.

Gebruik makend van eenvoudige middelen probeer ik krachtige beelden op te roepen die helder en duidelijk zijn als verkeersborden, maar niettemin een poëtische lading hebben. Uitgangspunt is veelal de alledaagse omgeving.Voorwerpen komen als losse fragmenten op mijn netvlies en vragen als het ware om een vertaling naar het papier. Uiteindelijk kunnen de vormen een eigen leven gaan leiden en nog maar in de verte verwijzen naar hun oorsprong.

De tuin van de Nieuwe Gang inspireerde me voor het eerst tot het maken van ruimtelijke objecten, zij het hele platte. Het lijkt alsof de vormen die gevangen waren op papier zichzelf bevrijden, loskomen en opnieuw de ruimte in stappen.

Judith Stolker