Lia Stouten

Lia Stouten - Schoonschrift 1 - De Nieuwe Gang
Lia Stouten, Schoonschrift 1, Grafiek, 2010

Lia Stouten is grafica, naast grafiek maakt zij ruimtelijke grafische installaties en boeken. Haar belangstelling gaat uit naar de universele taal van de mens en hoe die op papier tot uitdrukking komt. Dat kan zijn in symbolen, in lettertekens en schriftvormen, in boekdrukkunst etc.
Kenmerkend voor haar werk zijn grafische tekens en abstracte motieven, ritme en herhaling, horizontale en verticale indeling. Planten, kleuren, dromen, cultuur en natuur zijn haar inspiratiebron. Lia maakt vooral etsen in kleine oplagen, die soms een onderdeel vormen van een installatie. Zij zoekt naar een hedendaagse vormentaal, in haar nieuwe werk vallen de heldere kleuren op en de rake symbolen voor oerbegrippen als water, huis, bladeren enz.