Riesjart Bus

Riesjart Bus - Schoorlpaal - De Nieuwe Gang
Riesjart Bus, Schoorlpaal, 250 x 80 cm, Roodkoper, 2005

Riesjart  Bus is autodidact kunstenaar en als beeldhouwer gevormd door de fruitteelt in het landschap, hierin ligt de basis van zijn inspiratie: materiaal uit een landschap dat gevormd wordt in het landschap in relatie tot het landschap, de omgeving of de context.
In zijn vroege periode (jaren tachtig van de vorige eeuw), de ontluikende beeldhouwer, verzamelde hij objecten (objets trouvés) in de boomgaarden, langs de weg en langs de rivier. Vaak verwerkte hij de objecten die hij op een dag, of op een locatie vond tot een assemblage met een titel.
Ondertussen is hij meer hout gaan bewerken tot beelden uit een vorm. Vaak spelen wind en beweging in zijn grotere objecten een rol. De mythische kwaliteiten van de materialen worden vaak naast elkaar gebruikt. Graniet tegenover koper, strakke vormen naast sierlijke vormen; ‘gevonden’ vormen blijven steeds belangrijk. Koper en lood, eerst gebruikt als materialen ter afdekking (hou(t)dbaarheid)  in barre weersomstandigheden) gaan later een voornamere rol spelen. Met name koper wordt in zijn latere werk belangrijk, snij- en lastechnieken worden ontwikkeld; het patina (stuctuur en kleur) van koper wordt ontdekt.
De symboliek die het beeld uitdraagt, ontstaat vaak uit de vorm, de vorm wordt altijd in een context geplaatst. De locatie, de plaatsing van beelden in het landschap of in de expositieruimte is meestal een onderdeel van het verhaal. Heel vaak ontstaan er na zo’n plaatsing weer nieuwe vormen, dus beelden: een reactie op de context.