Suus Baltussen

Suus Baltussen - De Nieuwe Gang
Suus Baltussen, Installatie, 2008

Suus Baltussen is in haar werk veel bezig met het thema ‘leven en dood’. Ze schrijft hierover:

“Voor mij is er leven na de dood. Er is een brug, een onzichtbare verbinding, tussen de aarde en die nieuwe wereld. In mijn werk ben ik veel bezig met dit thema. Een brug is ook voor mij het symbool van verbintenis, zichtbaar of onzichtbaar. Het leven bestaat uit allerlei tegenstellingen en een brug is soms het verbindende element. In je leven ga je je eigen weg. Je neemt stappen, sprongen en soms een hindernis. Je overbrugt om daarna weer een te kiezen kant op te gaan. Een brug geeft je de mogelijkheid om door te gaan zonder te weten waar je eindigt. Dit werk symboliseert dat.”