De Lege Gang

Beste bezoekers en vrienden van De Nieuwe Gang,

In plaats van een feestelijke opening morgen 16 januari om 15.00 u is hier het bericht dat wij de tentoonstelling ‘Dichtbij’ van Lisa Beckers en Huub Beckers hebben moeten uitstellen.

Wanneer wij onze programmering zullen hervatten weet vooralsnog alleen de toekomst. De Nieuwe Gang is een presentatie-instelling, geen winkel. Ons besluit om ‘Dichtbij’ uit te stellen is het gevolg van de lockdown die op 17 december werd afgekondigd; de persconferentie van 14 januari heeft ons dus niet overvallen maar bevestigt dat wij er goed aan gedaan hebben ‘Dichtbij’ uit te stellen. Op basis van de huidige regelgeving kunnen wij geen definitieve planning maken; beleid dat ons zegt te sluiten, maar geen perspectief biedt op het tijdsplan naar heropening, biedt die ruimte niet.

Wij hopen dat dit perspectief er spoedig weer is.

Hartelijke groet, namens het team van De Nieuwe Gang,

Casper ter Heerdt