Tot in januari!

  Na een bijzonder jaar nemen we even pauze om op te laden. We kijken terug op een prachtig jaar met mooie samenwerkingen, bijzondere tentoonstellingen en een groeiend aantal bezoekers dat altijd weer met veel interesse onze tentoonstellingen en activiteiten komt bezoeken. Op 12 januari openen we 2020 met een tentoonstelling van de Nijmeegse fotograaf Judit Hettema. Hartelijk dank voor Voor nu fijne feestdagen en een gelukkig nieuwe jaar! Namens het bestuur en alle vrijwilligers van De Nieuwe Gang, Casper ter Heerdt Voorzitter