99 + 1 Revisited

9 9 + 1   R e v i s i t e d

Met een feestelijke en bijzonder druk bezochte opening in Museum Het Valkhof is het 99+1 project zaterdag 8 juni van start gegaan! Wij verheugen ons om met 99+1 Revisited op zondag 17 juni ons deel van het gehele project te kunnen presenteren!

De oorsprong van het 99+1 project ligt in het kijken naar beeldende kunst. Nico Huijbregts’ besluit, ruim 7 jaar geleden, om over deze ervaring te gaan schrijven groeide uit tot het project zoals wij het nu kennen.

Nu is er het boek ‘99+1 Vrije kunst in Nijmegen’ met de teksten van Nico en portretten van de deelnemende kunstenaars gemaakt door fotograaf Inge Hondebrink. Het boek is vormgegeven door Pascale Companjen.

‘99+1 Vrije kunst in Nijmegen’ wordt in Museum het Valkhof gepresenteerd met de tentoonstelling 99+1, kunst van eigen bodem, van 9 juni t/m 16 september, met alle in het boek beschreven werken.

99+1 Revisited is de tentoonstelling waarmee ook De Nieuwe Gang aansluit.

Het boek ‘99+1 Vrije kunst in Nijmegen’ is nadrukkelijk niet bedoeld om een definitieve uitleg over de werken te geven. Ook wil het geen naslagwerk zijn van ‘de belangrijkste Nijmeegse kunstenaars’ van dit moment. Nico vertelt ons juist wat hij persoonlijk bij de werken ervaren heeft. In dit persoonlijke ligt de kracht en de charme van 99+1. Nico heeft gekozen voor werk dat hem intrigeerde, zonder daar kunsthistorische eisen of voorwaarden van maatschappelijke waardering of succes aan te verbinden. De echte waarde van beeldende kunst ligt daarmee waar deze hoort; in het pure werk zelf. Deze keuze maakt 99+1 een grote uitnodiging om, net als Nico, met een open blik,  zèlf te gaan kijken.

Met 99+1 Revisited, vertaald  99+1 ‘ anders bekeken’, willen wij dit kijken naar beeldende kunst verder vormgeven.  Meer dan 70 in het boek opgenomen kunstenaars zullen allen één werk tonen.

Op de zondagmiddagen 24 juni, 8, 15 en 22 juli om 15.00 zijn er ontmoetingen met het kijken en ervaren als verbindend thema. Vier van de deelnemende kunstenaars zullen met u in gesprek gaan en u meenemen in hun en uw manier van kijken.

24 juni               Selma Dronkers           

Gezamenlijk proeven, aftasten, delen, zien en bevragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 juli                   Dalila Ammar               

Kunst niet proberen te begrijpen maar zo puur mogelijk proberen te ervaren op een persoonlijke manier. Wat zie je en wat voel je dan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 juli                 Coen Vernooij

Tussen de ogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 juli   Casper ter Heerdt       

Kunst is een denkbeeldige ruimte voor onze samenleving en onszelf om te kunnen reflecteren en bezinnen. Wat raakt jou?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de tentoonstelling zelf zullen telkens deelnemende kunstenaars aanwezig zijn. 99+1 Revisited wil graag de rijkdom aan beeldende kunst in Nijmegen en omstreken laten zien en u graag uitnodigen om te ontdekken wat uw persoonlijke ervaring is.

De opening is op 17 juni om 15.00. Jan Hardeveld, vriend van Nico en degene die alle teksten heeft geredigeerd, zal dan openen.

Op zondag 1 juli is er tevens het jaarlijkse festival Dichters in de Tuin.