Vooruitblik Dichters in de Tuin 2021

‘Poëzie is achteruit luisteren en vooruit zien.’
Remco Campert

Beste bezoekers van Dichters in de Tuin,

Dichters in de Tuin zal als festival in 2020 helaas een jaartje overslaan. Het was in tijden van lockdown ondoenlijk om een festival te organiseren waarvan het (te) lang onduidelijk bleef of het wel zou kunnen plaatsvinden. Voor de edities van 2021 en volgende jaren verheugen we ons echter wel op een nieuwe samenwerking!

Het Poëziecentrum Nederland, het in Nijmegen gevestigde studie- en documentatiecentrum voor moderne Nederlands(talig)e poëzie wordt onze partner en zal de artistieke leiding op zich nemen.
Voor het Poëziecentrum Nederland vormt het organiseren van een buitenfestival een waardevolle aanvulling op de wekelijkse poëzieactiviteiten in het centrum. Voor De Nieuwe Gang betekent de samenwerking dat er na de start van het festival o.l.v. Jan Hardeveld een stevige basis voor een mooie toekomst van Dichters in de Tuin gelegd wordt.

De editie Dichters in de Tuin 2021 zal op zondag 27 juni 2021 plaatsvinden. Tot dan, tot weerziens!

Hartelijke groet,

Casper ter Heerdt, De Nieuwe Gang
en
Monica Boschman, Poëziecentrum Nederland